okna rozwadowski - EN

Realizacja projektu

Beneficjent Fabryka Okien i Drzwi Rozwadowski Joanna Rozwadowska realizuje projekt pn.:

Wdrożenie autorskiej linii technologicznej w celu produkcji znacząco udoskonalonych okien PVC – Energeto+”

w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020

Cele i planowane efekty projektu: Głównym celem projektu jest realizacja inwestycji technologicznej, która umożliwi wdrożenie do praktyki przedsiębiorstwa nowej technologii tj. nowego sposobu bezwypływkowego zgrzewania profili z tworzywa sztucznego dla okien z wkładką termoplastyczną wzmocnioną włóknem szklanym, o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych zgrzanych naroży i uruchomienie na jego podstawie produkcji nowych okien PVC pod nazwą ENERGETO+. Okna te stanowić będą innowację produktową i będą wyróżniać się znacząco udoskonalonymi parametrami konstrukcyjnymi (wytrzymałościowymi) w stosunku do dotychczas wytwarzanych produktów na terenie RP.

Wartość projektu: 2 064 600,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 135 530,00 PLN

Projekt realizowany w okresie 25.08.2020 – 30.11.2021

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Joanny Rozwadowskiej.

Fabryka Okien i Drzwi Rozwadowski
Rozwadowska Joanna

ul. Zagłoby 32 A
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel.: +48 41 265 19 60
tel. kom.: +48 697 896 200
e-mail: biuro@oknarozwadowski.pl
NIP 6612339336